Müderris Abacılar Kethüdası Hacı Yahya Nefi Efendi ile Hasibe Hanım’ın oğlu olan Mehmet Vehbi Bey, 18 Mayıs 1882 tarihinde Balıkesir’de doğmuştur. İlk ve orta öğrenimini Balıkesir Rüştiyesi’nde yapmış, eğitimine Bursa İdadisi’nde devam etmiştir. Ayrıca Bursa’da İpekçilik okulu olan Dârütta‘lîm-i Harîr’i bitirmiştir. Temmuz 1906’da Mekteb-i Mülkiyye’den başarılı bir şekilde mezun olmuş ve bir süre Balıkesir ilköğretim […]