Kent Araştırmaları ve Proje Geliştirme Birimi

Kent Araştırmaları ve Proje Geliştirme Birimi

Şehrin ve vatandaşların, hâlihazırda var olan talep ve ihtiyaçlarının karşılanması ve Balıkesir’in gelecekte; dünyanın önde gelen metropolleriyle rekabet edebilmesi ve akıllı şehirleri arasında yer alabilmesi için araştırmalar yapar ve projeler geliştirir. Böylelikle tarımdan turizme, sanayiden ticarete kadar her alanda şehirde var olan potansiyeli, ortak akılla ve daha da önemlisi “akıllı yönetişim” çerçevesinde geleceğe hazırlar. Bu kapsamda şehirde, talep eden kamu kurum ve kuruluşları için (Vakıf, STK, Üniversiteler vb.) saha araştırmaları yapar; bu araştırmaları analiz eder ve raporlar. Hizmet ve projelere yönelik endeksler oluşturarak bunların şehirde yaşayanlar nezdindeki etkisini ölçer ve trend analizleri yaparak yıllar bazında yaşanan değişim ve memnuniyet ortalamalarını ortaya koyar.

Kent Araştırmaları ve Proje Geliştirme Birimi

  • Birim, ölçümlerden hareketle, hizmet niteliği ve vatandaş memnuniyetinin artırılmasını hedefler. Ölçümler için araştırma modeli ve ölçekleri geliştirir. Ölçümlerde; anket, mülakat, yerinde gözlem ve odak grup gibi bilimsel metotları kullanır. Ayrıca girişimciler tarafından geliştirilen ürünler ile şehir sakinlerinin kullanımına sunulacak ürün ve hizmetler için kullanıcı deneyimi araştırmaları gerçekleştirir. Bu ürün ve hizmetlere yönelik pazar araştırmaları yaparak bunların kullanılabilirliği ve faydalarını analiz eder.