Genç Teknoloji Birimi

Genç Teknoloji Birimi

Birim, ortak akılla geleceğe hazırlanmak; çağın gerektirdiği teknolojiyi öğrenmek, kullanmak, yaygınlaştırmak amacıyla her yaştan Balıkesirli için teknoloji tabanlı eğitim ve etkinlikler düzenler. Bu düşüncenin temelinde; Balıkesir ölçeğinde öncelikle gençlerde teknoloji üretimine yönelik bilinci geliştirme, teknoloji alanında öğrenilmiş çaresizliği kırma, çocuk ve gençlere bu konuda cesaretlendirici temel eğitim ve uygulama imkânlarının verilmesi bulunur. Bu çerçevede Birim; “tasarım ve üretim”, “robotik ve kodlama”, “elektronik programlama ve nesnelerin interneti” gibi çeşitli konularda eğitimler ve etkinlikler düzenler. Böylelikle teknoloji alanındaki eğitim ve hayat boyu öğrenme faaliyetleriyle “akıllı toplum”a katkı sağlar.