BİRİMLER

NE10’UN ANA FONKSİYONLARI VE BİRİMLER

NE10 Şehir Araştırmaları ve Teknoloji Geliştirme Merkezi, şehre yönelik hizmetlerde, Balıkesirli hemşehrilerin, değişen taleplerini karşılamak üzere kurulmuştur. “Yenilikçi Belediyecilik Yaklaşımını” esas alan Merkez, kendisini sürekli geliştirebilen, bilgi ve uzmanlığa dayalı bir hizmet perspektifi ile faaliyet gösterir.

NE10, Balıkesirlilerin şehre yönelik, mevcut ihtiyaçlarını zamanın ruhuna uygun bir yaklaşımla ele alır. Şehrin gelecekteki ihtiyaçlarına ise veriye dayalı öngörülerle çözümler üretir. Çözümlerin temelinde ise yenilikçi teknoloji ve yaklaşımları tercih eder. Merkez;

  • İstihdam ve İnsan Kaynakları Geliştirme,
  • Girişimcilik ve Kuluçka,
  • Kent Araştırmaları ve Proje Geliştirme,
  • Genç Teknoloji

birimlerinden oluşur.