İstihdam ve İnsan Kaynağı Geliştirme Birimi

İstihdam ve İnsan Kaynağı Geliştirme Birimi

Şehirde, iş arayanların talepleri ile işletmelerin personel ihtiyacını karşılayacak doğru eşleştirmeleri yapmak için İŞKUR/İŞKUR Hizmet Noktası ile ortak çalışma yürütmektedir. Uzun vadede, akıllı şehirciliğin önemli unsurlarından biri olan “akıllı ekonomi”ye katkı sağlamak üzere Balıkesir’in iş gücü talebini yönlendirecek tedbirler almaktadır. İşletmelerin personel talepleri doğrultusunda ziyaretler gerçekleştirir. İşverenlerin ihtiyaç duydukları personel taleplerini alır, şehirdeki işletmelerin personel ihtiyaç analizlerini gerçekleştirir. Bununla birlikte şehirde iş arayanların talepleri, özgeçmişleri hem NE10 Şehir Araştırmaları ve Teknoloji Geliştirme Merkezi İstihdam ve İnsan Kaynakları Geliştirme Birimi hem de İŞKUR/İŞKUR Hizmet Noktası ile dijital olarak arşivler.

İstihdam ve İnsan Kaynağı Geliştirme Birimi

Ayrıca iş arayanlara bilimsel metotlarla testler uygulanarak yetenekleri ölçülür ve özel bir yazılıma kaydedilir. Bütün bu çalışmalar, yazılıma bağlı olarak kurgulanarak şehrin beşerî yeteneklerinin envanteri oluşturulur. Birim, şehrin teknoloji, sanayi ve ticari ihtiyaçları doğrultusunda; çalışanlara yönelik eğitim programları geliştirir. Eğitimlerin ardından uygun görülen adaylar için uygun firmalarla gerekli görüşmeleri yaparak adayın hem NE10 Şehir Araştırmaları ve Teknoloji Geliştirme Merkezi İstihdam ve İnsan Kaynakları Geliştirme Birimi hem de İŞKUR/İŞKUR Hizmet Noktası ile istihdam edilmesini sağlar. Eğitimler, yalnızca çalışanlarla sınırlı olmayıp gençlere ve çocuklara yönelik iş hayatına hazırlayıcı sertifikalı eğitim programlarını da içerir.