ETKİNLİK ADI: Kent Konseyleri Sempozyumu

ETKİNLİK TARİHİ: 18/20 Kasım 2021

ETKİNLİK DÜZENLENEN YER: Avlu Kongre ve Kültür Merkezi/Balıkesir

ETKİNLİĞİN AMACI VE SONUCU: Balıkesir Kent Konseyinin ev sahipliği yaptığı “III.Kent Konseyleri Sempozyumu”18-20 Kasım 2021 tarihleri arasında düzenlenmiştir. Etkinliğe her yaştan insan katılım göstermiştir. NE10 Şehir Araştırmaları ve Teknoloji Geliştirme Merkezi Kent konseyiyle işbirliği içinde etkinlikte yerini almış, konuşmacıların ve davetlilerin ulaşımı, konaklaması, ağırlanması, yeme ve içme vb. ihtiyaçlarında aktif rol oynamıştır. Etkinlik özelinde ölçek hazırlanarak katılımcılar ile mülakatlar gerçekleştirilmiştir.