ETKİNLİK ADI: EBİTET(Endüstri Bilimleri ve Teknoloji Topluluğu) Toplantısı

ETKİNLİK TARİHİ: 16 Kasım 2021

ETKİNLİK DÜZENLENEN YER: Avlu Kongre ve Kültür Merkezi/Balıkesir

ETKİNLİĞİN AMACI VE SONUCU: Balıkesir Üniversitesi Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği öğrenci kulübü olan Endüstri Bilimleri ve Teknoloji Topluluğu (EBİTET) ile butik eğitim ve toplantı niteliğinde bir görüşme gerçekleştirilmiştir. Görüşmede EBİTET için planlaması yapılacak olan eğitim içerikleri, gün ve saatleri kararlaştırılmıştır. Aynı zamanda toplantıda eğitimler hakkında bilgi verilerek temel Office programları hakkında bilgilendirmeler yapılmıştır.